Popular Bars in Danang
 • Oasis Tapas bar danang

  Oasis Tapas Bar

  Price Local Beer: 20.000 VND
  Where: An Thuong 4, Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam


  Read More

 • Minsk Bar Danang

  Minsk Bar

  Price Local Beer: 15.000 VND
  Where: 59 Ngo Thi Si, My Khe Beach Da Nang, Vietnam


  Read More

 • Oasis Tapas bar danang

  The Bike Bar

  Price Local Beer: 20.000 VND
  Where: 12 Lê Thánh Tôn, Da Nang, Vietnam


  Website The Bike Bar

 • Vertigo Bar Danang

  Vertigo Sports Bar

  Price Local Beer: 30.000 (incl. free flow peanuts) VND
  Where: 48 An Thuong 1, My An Ward, Ngu Hanh Son, Danang


  Read More

 • On The Radio Danang

  On the Radio

  Price Local Beer: 20.000 VND
  Where: 35 Thái Phiên Da Nang, Vietnam

  Telephone: 090 522 57 97


  Read More

 • Golden Pine Pub Danang

  Golden Pine

  Price Local Beer: 20.000 - 25.000 VND
  Where: 52 Bach Dang Street, Danang, Vietnam


  Read More

 • Bamboo Bar Danang

  Bamboo Bar 2

  Price Local Beer: 20.000 - 25.000 VND
  Where: 230 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng
  Telephone: +84 90 554 47 69


  Website Bamboo2 Bar

 • City Pub Danang, 92 bach danng street Danang

  City Pub Danang

  Price Local Beer: 20.000 - 25.000 VND
  Where: 92 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng
  Telephone: 090 593 7777

  Read More

 • Seventeen Saloon Danang

  Seventeen Saloon

  Price Local Beer: 60.000 - 100.000 Saigon beer
  Where: 76 Trần Hưng Đạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng Telephone: +84 511 3917 917

 • Waterfront Bar restaurant Danang

  Waterfront

  Price Local Beer: 30.000 - 50.000 VND
  Where: 150-152 Bach Dang Street, Da Nang, Vietnam
  Telephone: +84 511 3866 000


  Website Waterfront Danang